Notă de informare cu privire la prelucrarea de date personale prin intermediul site-ului

Această notă de informare îți este destinată pentru că ești un vizitator al site-ului nostru în scopul de a-ți furniza informații, într-o formă concisă și accesibilă, despre prelucrarea datelor tale personale atunci când accesezi www.pe-zona.ro sau utilizezi anumite instrumente de pe acesta. De asemenea, nota îți este destinată și dacă datele tale personale sunt prelucrate de noi prin intermeiul materialelor publicate pe site. Această notă nu reprezintă întreaga noastră politică privind prelucrarea de date personale, care este mult mai largă și acoperă și alte situații. Dacă ai orice fel de întrebări despre prelucrarea datelor tale personale de către noi, poți să ne scrii pe adresa de email abuz@pe-zona.ro.

Scopul în care prelucrăm datele tale personale este unul necomerical, respectiv cel de a ne atinge scopul și obiectivele statutare. Prin urmare temeiul juridic al prelucrării este cel al interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea.

Datele pe care le prelucrăm prin intermediul site-ului sunt, în general, date de identificare ale persoanei fizice, inclusiv în materialele publicate pe site. În acest caz special al materialelor publicate, pot apărea situații în care vom procesa și alte date personale, dar numai cu respectarea principiilor necesității și proporționalității, având mereu în vedere reducerea la minim a datelor procesate, pentru a respecta drepturile persoanelor vizate.

Site-ul nostru utilizează cookie-uri, iar daca dorești să afli mai multe informații generale despre acestea, precum și specifice pentru site-ul nostru, găsești toate informațiile aici.

Destinatarii datelor în cazul materialelor publicate sunt membrii publicului care accesează site-ul, iar în celelalte situații, doar noi. Durata de stocare a acestor date este, în principiu, durata de funcționare a website-ului.

Nu avem intenția de a transfera datele tale cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale și nici nu supunem datelor tale vreun proces automatizat inclusiv de creare de profile. Dacă în activitatea noastră va apărea necesitatea de a-ți prelucra datele pentru alte scopuri decât cele în care au fost colectate, te vom informa înainte despre aceasta.

Cu privire la toate datele tale pe care le prelucrăm, te informăm că ai dreptul de a ne solicita accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptului de a te opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor. Dacă vrei mai multe informații despre aceste drepturi, poți citi Regulamentul General de Protecție a Datelor, adică pe pagina Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Aceasta este autoritatea națională de reglementare, la care ai dreptul să te plângi dacă apreciezi că ți-am încălcat drepturile în vreun fel, deși suntem convinși că putem soluționa noi orice problemă ar apărea.

În final, te asigurăm că securitatea datelor tale este foarte importantă pentru noi și luăm toate măsurile necesare pentru aceasta. În cazul în care totuși ar apărea vreun incident de securitate cu privire la datele tale, te vom informa în cel mai scurt timp despre aceasta.